Abonnement hos Evivo

Hvorfor bruge tid på at skulle finde en ergoterapeut, hver gang i har en opgave i virksomheden? Med et abonnement hos Evivo vil arbejdsmiljørepræsentanterne samt ledelsen spare tid på ikke, at skulle indhente tilbud hver eneste gang. Vores erfaring er at medarbejderne respondere godt på at snakke med de samme ergoterapeuter, og der kan hurtigere dannes en tryg og brugbar relation for medarbejderen.

Abonnementets værdi for medarbejderne: 
Få besøg af en ergoterapeut når der starter nye medarbejdere i jeres virksomhed.
Når en ny medarbejder starter i jeres virksomhed, kan det godt betale sig at have fokus på et godt fysisk arbejdsmiljø og ergonomi fra starten. Tilbyd alle virksomhedens nye medarbejdere, at få besøg af en Evivo ergoterapeut inden der er gået en måned. Ved besøget vil der være fokus på: Tilpasning af deres nye arbejdsområde, medarbejderen får kendskab til indstillinger af deres nuværende stol, bord, computer etc. samt en opfølgning på efter 2-3 måneder efter.
Abonnements aftalen kan også bruges ved opfølgning fra for eks. ergonomiske gennemgang. Instruktion i nuværende eller nye produkter. Tilpasning af arbejdspladsen før/efter sygdom. Til brug omkring udfordringer med graviditet, samt at komme tilbage på arbejdspladsen efter barsel. Vi kan fungere som en tredjepart ved sygesamtale.


Abonnements værdi for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter:
Professionel sparring på de givne opgaver omkring APV. Professionel vejledning ved indkøb af nye produkter/inventar, samt ekspert rådgivning til indretning på jeres arbejdsplads. Fællesskabet på en arbejdsplads er noget af det vigtigste for at få implementeret relevant ergonomi. Evivo klæder arbejdsmiljørepræsentanterne endnu bedre på til at hjælpe kollegaerne godt i gang med de ergonomiske initiativer. 

Abonnementet giver adgang til ubegrænset opkald mellem kl.09-16 alle uges 5 dage. Samt 3 aftalte besøg i virksomheden årligt.
Ring og hør nærmere omkring pris og forhold omkring abonnementet til jeres virksomhed.