APV Rådgivning 

Arbejdet med den årlige APV
En gang om året skal APV opdateres og en gang hvert tredje år skal APV'en helt fornyes.  Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV'en, men de fører tilsyn med, at i som virksomhed gennemfører APV processen efter lovgivningens krav.

Udover disse to deadlines kan der opstå forskellige udfordringer omkring arbejdsmiljø’et på arbejdspladsen. Det er det I, i APV sprog skal lave en ‘handleplan’ på.

Evivo kan hjælpe din virksomhed med professionelle løsninger til f.eks. uhensigtmæssige arbejdsstillinger, meget sygefravær, ensidigt og gentaget arbejde, tunge løft, instruktioner til nye produkter, råd og vejledning til ergonomi etc. 

Efter opgaven er blevet løst, vil jeres virksomhed modtage en skriftlig dokumentation på det udførte arbejde. Dokumentationen kan lægges som bilag til den gældende handleplan i jeres APV mappe, og kan fremvises ved besøg af arbejdstilsynet.

Bliv (hurtigt) klogere:
Klik her for at læse arbejdstilsynets regler og krav til APV.

Guide til arbejdsmiljøgruppen. Når arbejdstilsynet kommer på besøg

Til kortlægning af arbejdsmiljø arbejdet, hent Arbejdstilsynets APV tjeklister ved et klik