APV  Arbejdspladsvurdering
 

Evivo kan hjælpe jeres virksomhed med APV arbejdet med to forskellige indgangsvinkler:

  •   Udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø belyst af APV arbejdet.

  •   Pludseligt opståede udfordringer, udenfor APV cyklus, med det fysiske arbejdsmiljø, f.eks. sygefravær, introduktion af nye arbejdsredskaber eller produkter, problematiske arbejdsstillinger.

I begge tilfælde kan Evivo tilbyde effektive og professionelle løsninger tilpasset din virksomheds medarbejdere og deres arbejdsopgaver. Få et løft til det fysiske arbejdsmiljø, der retter sig præventivt mod sygefravær på arbejdspladsen. Med Evivo's forskellige ergonomiske værktøjer og rådgivning, bliver  din virksomhed bedre rustet til at håndtere APV arbejdet.  

I forbindelse med APV udarbejdelse

Evivo kan også tilbyde løsninger på udfordringer i virksomhedens fysiske arbejdsmiljø, der er blevet belyst i forbindelse med APV udarbejdelse. 

Ergonomiske løsninger bliver udarbejdet i samarbejde med jeres virksomhed, og bliver tilpasset de udfordringer virksomheden står overfor. Efter opgaven er blevet løst, vil jeres virksomhed modtage en skriftlig dokumentation på det udførte arbejde. Dokumentationen kan lægges som bilag i jeres APV mappe, bruges som handleplan derved fremvises ved besøg af arbejdstilsynet. 

Guide til arbejdsmiljøgruppen. Når arbejdstilsynet kommer på besøg

Til kortlægning af arbejdsmiljø arbejdet, hent Arbejdstilsynets APV tjeklister ved et klik


Før / efter arbejdet med APV


En gang om året skal APV opdateres og en gang hvert tredje år skal APV'en fornyes.  Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV'en, men de fører tilsyn med, at i som virksomhed gennemfører APV processen efter lovgivningens krav. Klik her  Arbejdstilsynets regler og krav til APV .

Udover disse to deadlines kan der opstå forskellige udfordringer omkring det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Evivo kan hjælpe din virksomhed med hurtige, professionelle løsninger til f.eks. problematiske arbejdsstillinger, sygefravær, ensidigt og gentaget arbejde, tunge løft, instruktioner til nye produkter, råd og vejledning til ergonomi etc. 

Efter opgaven er blevet løst, vil jeres virksomhed modtage en skriftlig dokumentation på det udførte arbejde. Dokumentationen kan lægges som bilag i jeres APV mappe, eller fremvises ved besøg af arbejdstilsynet.