•  Gennemgang med ergonomi som mål
•  Indkøbsrådgivning til ergonomi
•  Optimering af arbejdsopgaver

 

•  30min behandling pr. medarbejder
•  Nedsæt sygefravær og skader
•  Styrk trivslen på arbejdspladsen

•  Før / efter arbejdet med APV
•  Ekspert råd i ergonomi opgaver
•  Få et godt fysisk arbejdsmiljø 

Vi har haft besøg af Marie i vores virksomhed. Det gav rigtig god mening for os, at hun tog udgangspunkt i den enkeltes behov, og hun har fine empatiske evner i fht. at sætte sig ind i hver af vores medarbejderes sted. Hun udfordrede os på vores system med de flydende arbejdspladser, men hjalp os samtidig med at finde en fleksibel løsning, der passede lige til os. Tak for hjælpen.
— Bark Rådgivning
 

Ergonomi

Evivo differentierer sig ved at tilbyde

* Inddragelse af medarbejderne. Få endnu mere specifikt fokus på ergonomi end spørgsmålene fra APV'en. Hver medarbejder modtager et 2 min. spørgeskema inden besøget med en ergoterapeut. Spørgsmålene får medarbejdere til at reflektere over egen arbejdsstil, vaner så de derved for mest muligt ud af den ergonomiske gennemgang . Spørgeskemaet er ligeledes brugbar data for arbejdsmiljørådet og ledelsen til videre arbejde med arbejdsmiljøet i virksomheden.
Nye medarbejdere I virksomheden Når en ny medarbejder starter i jeres virksomhed, kan det godt betale sig at have fokus på god ergonomi fra starten. Tilbyd alle nye medarbejdere for besøg af en ergoterapeut inden der er gået en måned. Ved besøget vil der være fokus på: Tilpasning af deres nye arbejdsområde, Medarbejderen får kendskab til indstillinger af deres nuværende stol, bord, computer etc. samt en opfølgning på mail efter 3-4 måneder. 
* Fast abonnement med en ergoterapeut. Hvorfor bruge tid på at skulle finde en ergoterapeut, hver gang i har en opgave i virksomheden? Med et abonnement hos Evivo vil arbejdsmiljørepræsentanterne samt ledelsen spare tid på at kunne gøre brug af hurtig professionel sparring.  Medarbejderne respondere godt på at snakke med den samme ergoterapeut, og der dannes hurtigere en tryg relation. Ring 25367221 for at høre nærmere om abonnement. 
* Ergonomiske værktøjer til arbejdsmiljørepræsentanterne. Fællesskabet på en arbejdsplads er noget af det vigtigste for at få implementeret relevant ergonomi. Evivo klæder arbejdsmiljørepræsentanterne endnu bedre på til at hjælpe kollegaerne godt i gang med de ergonomiske initiativer. 

 

Ergonomi gennemgang
Få et godt fysisk arbejdsmiljø og få tilpasset din arbejdsplads ved en 30 min. individuel gennemgang med ergonomi i fokus. Få vejledning i den rigtige brug af stole, borde, skærme, tastatur, mus, samt belysning. Få fokus på ergonomi og lær om mulige variationer og gode arbejdsstillinger gennem din arbejdsdag. Forebyg de fysiske smerter og slid på kroppen.

Få rådgivning i indkøb af ergonomiske borde, stole, mus etc.
Står din virksomhed for at skulle udskifte inventar, så få Evivo til at rådgive omkring indkøbet. Brug Evivo's ekspertviden omkring ergonomi og gode konktakter til relevante leverandører. Samtidig undgå i at komme til bruge penge på inventar og produkter, der ikke er optimale for jeres medarbejdere og samtidig kan i ikek vide jer sikker på at produkterne opfylder kravene fra arbejdstilsynet.

Optimering af arbejdsgange
Er der nogle slidsomme arbejdsgange i virksomheden, som kunne trænge til at blive optimeret? Få fokus på ergonomi i alt slags arbejde, mindsk skader og belastende arbejde. De nuværende arbejdsopgaver vil først blive observeret. Efterfølgende vil der blive givet konkret vejledning der vil sigte efter at være en blanding af teori og praksis. Vær sikker på at jeres virksomheden opfylder arbejdstilsynets krav til fysisk arbejdsmiljø og ergonomi. Læs mere om APV kravene via dette link

”Vi havde i Danske Professionshøjskolers sekretariatet behov for en grundig gennemgang af det fysiske arbejdsmiljø med særlig vægt på arbejdsstillinger, gentagne bevægelser m.v. Marie var effektiv i sin gennemgang og meget konkret i anbefalinger til forbedringer og justering af vaner o.l. Alle medarbejdere tilkendegav efterfølgende, at de havde været meget tilfredse med gennemgangen og de helt konkrete forbedringer i arbejdsdagen. Vi kan varmt anbefale Marie og Evivo til andre arbejdspladser!”
 
 

Firma Massage

30min behandling pr. medarbejder
Hver medarbejder bliver tilbudt 30 min. professionel behandling. 30 min behandling vil give medarbejderne mere energi og overskud, der direkte påvirker arbejdsindsatsen og øge produktiviteten. 

Nedsæt sygefravær og arbejdsskader
Få forebygget arbejdsrelaterede skader, nedsæt sygefravær og undgå sygemeldinger. Evivo's behandlere er kvalificerede i at opdage og rådgive i overbelastnings skader, spændingshovedpiner, smerter i arme/ hænder, samt nakke og ryg problemer. Få behandlet skaden, før den medfører fravær fra arbejdspladsen.

Styrk trivslen på arbejdspladsen
Med firma massage i virksomheden, giver det udtryk for en arbejdsplads, der ønsker at passe godt på sine medarbejdere. Det vil samtidig være et sundt trækplaster for nye medarbejdere.

Pris
Priser fra 300 kr. for 30min behandling.
Den præcise pris afhænger af omfanget af behandlingsordningen.
Alt er inkluderet i prisen: Høj kvalitets olie, lagner, håndklæder og briks.
Der forhandles vask og transport ved hver virksomhed.
Mulighed for forskellige betalingsordninger mellem virksomhed og medarbejdere.
Flere års erfaring med implementering af firma behandling
 

 
 

APV  Arbejdspladsvurdering
 

Evivo kan hjælpe din virksomhed med APV arbejdet med to forskellige indgangsvinkler:

  •   Udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø belyst af APV arbejdet.

  •   Pludseligt opståede udfordringer, udenfor APV cyklus, med det fysiske arbejdsmiljø, f.eks. sygefravær, introduktion af nye arbejdsredskaber eller produkter, problematiske arbejdsstillinger.

I begge tilfælde kan Evivo tilbyde effektive og professionelle løsninger tilpasset din virksomheds medarbejdere og deres arbejdsopgaver. Få et løft til det fysiske arbejdsmiljø, der retter sig præventivt mod sygefravær på arbejdspladsen. Med Evivo's forskellige ergonomiske værktøjer og rådgivning, bliver  din virksomhed bedre rustet til at håndtere APV arbejdet.  

I forbindelse med APV udarbejdelse

Evivo kan også tilbyde løsninger på udfordringer i virksomhedens fysiske arbejdsmiljø, der er blevet belyst i forbindelse af APV udarbejdelse. 

Ergonomiske løsninger bliver udarbejdet i tæt samarbejde med din virksomhed, og bliver tilpasset de udfordringer virksomheden står overfor. Afhængig af virksomhedens behov kan mulige løsninger være en af de følgende eller en kombination:

Efter afsluttet forløb hos Evivo, vil jeres virksomhed modtage en beskrivelse af den løste opgave. Beskrivelsen bruges som dokumentation til arbejdstilsynet, og skal lægges som bilag i jeres APV.

 Til kortlægning af arbejdsmiljø arbejdet, hent Arbejdstilsynets APV tjeklister ved et klik


Før / efter arbejdet med APV


En gang om året skal APV opdateres og en gang hvert tredje år skal APV'en fornyes.  
 Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV'en, men de fører tilsyn med, at i som virksomhed gennemfører APV processen efter lovgivningens krav. Klik her  Arbejdstilsynets regler og krav til APV .

Udover disse to deadlines kan der opstå forskellige udfordringer omkring det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Evivo kan hjælpe din virksomhed med hurtige, professionelle løsninger til f.eks. problematiske arbejdsstillinger, sygefravær, ensidigt og gentaget arbejde, tunge løft, instruktioner til nye produkter, råd og vejledning til ergonomi etc. 

Efter afsluttet forløb hos Evivo, vil jeres virksomhed modtage en beskrivelse af den løste opgave. Beskrivelsen bruges som dokumentation, og skal lægges som bilag i jeres APV.