Ergonomi

Ergonomi gennemgang
Få et godt fysisk arbejdsmiljø og få tilpasset din arbejdsplads ved en 30 min. individuel gennemgang med relevant ergonomi i fokus. Få professionel rådgivning i den rigtige anvendelse af stole, borde, skærm, tastatur, mus, samt belysning. Få din arbejdsplads, til at passe specifikt til dig. Ved rådgivningen lærer I om mulige variationer og relevante arbejdsstillinger der passer til din arbejdsdag. Forebyg fysiske smerter og slid på kroppen.

Få rådgivning i indkøb af ergonomiske borde, stole, mus etc.
Står din virksomhed for at skulle udskifte inventar, så få Evivo til,at rådgive omkring indkøbet. Brug Evivo's ekspertviden omkring ergonomi, samt benyt jer af Evivo  konktakter til relevante leverandører i branchen. Det vigtigste er, at jeres virksomhed undgår, at komme bruge penge på inventar og produkter, der ikke er optimale for jer og jeres medarbejdere. Ved kontakt til Evivo før et køb, sikre I jer, at produkterne samtidig opfylder kravene fra arbejdstilsynet og anden lovgivning. 

Optimering af arbejdsgange
Er der nogle slidsomme arbejdsgange i virksomheden, som kunne trænge til at blive optimeret? Få fokus på ergonomi i alt slags arbejde, mindsk skader og belastende arbejde. Bestil Evivo til, at komme ud og
observerer de nuværende arbejdsopgaver. Efterfølgende vil jeres virksomhed modtage konkret rådgivning i hvordan i kan optimere og forbedre arbejdsgangene. Vær sikker på at jeres virksomheden opfylder arbejdstilsynets krav til ergonomi og fysisk /psykisk arbejdsmiljø. Læs mere om APV kravene via dette link

 

 

Evivo differentierer sig ved at tilbyde

* Få abonnement med Evivo. Hvorfor bruge tid på at skulle finde en ergoterapeut, hver gang i har en opgave i virksomheden? Med et abonnement hos Evivo vil arbejdsmiljørepræsentanterne samt ledelsen spare tid ved ikke at skulle indhente tilbud først, og  kunne gøre brug af hurtig professionel sparring.  Medarbejderne respondere godt på at snakke med den samme ergoterapeut, og der dannes hurtigere en tryg relation. Ring i dag for, og hør nærmere om abonnement med Evivo. 
Ny medarbejder i jeres virksomhed?  Når en ny medarbejder starter i jeres virksomhed, kan det godt betale sig at have fokus på et godt fysisk arbejdsmiljø og ergonomi fra starten. Tilbyd alle virksomhedens nye medarbejdere, at få besøg af en Evivo ergoterapeut inden der er gået en måned. Ved besøget vil der være fokus på: Tilpasning af deres nye arbejdsområde, medarbejderen får kendskab til indstillinger af deres nuværende stol, bord, computer etc. samt en opfølgning på efter 2-3 måneder efter. 
* Ergonomiske værktøjer til arbejdsmiljørepræsentanterne. Fællesskabet på en arbejdsplads er noget af det vigtigste for at få implementeret relevant ergonomi. Evivo klæder arbejdsmiljørepræsentanterne endnu bedre på til at hjælpe kollegaerne godt i gang med de ergonomiske initiativer. 
* Uddyb APV spørgeskemaet. Få endnu mere fokus på specifik ergonomi og fysisk/ psykisk arbejdsmiljø end spørgsmålene fra APV'en. Evivo udfærdiger online spørgeskemaer, der giver anvendelig data for arbejdsmiljørepræsentanterne samt ledelsen til arbejde med arbejdsmiljøet i virksomheden. Spørgsmålene kan få medarbejdere til at reflektere over egen arbejdsstil, samt være forud for besøget med Evivo ergoterapeut. Spørgeskemaet bliver tilpasset jeres virksomheds ønsker og fokusområder. 

”Vi havde i Danske Professionshøjskolers sekretariatet behov for en grundig gennemgang af det fysiske arbejdsmiljø med særlig vægt på arbejdsstillinger, gentagne bevægelser m.v. Marie var effektiv i sin gennemgang og meget konkret i anbefalinger til forbedringer og justering af vaner o.l. Alle medarbejdere tilkendegav efterfølgende, at de havde været meget tilfredse med gennemgangen og de helt konkrete forbedringer i arbejdsdagen. Vi kan varmt anbefale Marie og Evivo til andre arbejdspladser!”