Ergoterapeut+Daginstituioner+.jpg

Ergonomi i daginstitutioner

6 ud af 10 medarbejdere i dagtilbud for børn under 6 år vurderer, at de løfter og bærer i mindst ¼ af deres arbejdstid. Når medarbejdere i dagtilbud anmelder muskel- og skeletsygdomme som arbejdsskader, så har de fleste været udsat for at løfte og bære.
— Arbejdstilsynet

i 2017 har Evivo optimeret arbejdsmiljøet i 62 børnehuse: dagpleje, vuggestue og børnehaver i Gladsaxe kommune. Klik her for at komme til artiklen om indsatsen fra Ergoterapeut bladet. 


Rosenhaven 12.jpg

I arbejdet med børn i vuggestue og børnehave er det svært helt at undgå at blive udfordret fysisk. Måske fra at løfte og bære, eller fordi at nogle arbejdsgange er blevet til uhensigtmæssige vaner. Et godt arbejdsmiljø hvor personalet passer godt på sig selv og deres kollegaer, er afgørende for at undgå sygemeldinger og belastninger på kroppen.

Evivo rådgiver om ergonomi og et godt arbejdsmiljø i børnehusene

*Ergonomisk gennemgang af vuggestue og børnehave. Dette indebære en genopfriskning og oplæring af korrekte arbejdsstillinger samt arbejdsteknikker. De ansatte skal opnå kendskab til, hvilke indstillinger og justeringer der er relevante for den enkelte i arbejdssituationerne. Det vil blive gennemgået i hvilke situationer, samt hvilke hjælpemidler, der vil kunne aflaste de ansatte. Gennemgangen vil bestå af observation og rådgivning i de givne situationer.

Ergonomisk gennemgangen kunne være indenfor følgende område: løft og bæring, aktiviteter og leg inde-ude, ved måltider, på puslebordet, i garderoben, ved oprydning, ved barnevogne/ sove situationer, hvordan man hensigtmæssigt arbejder på gulvet etc.

Ved besøg i børnehusene giver også ofte ergonomisk rådgivning til køkken og kontor, efter jeres behov.

Tilbagemelding og opsamling efter den ergonomiske gennemgang, her er det oftes personale og leder samlet. Hvis i ønsker tilbyder vi også skriftlig opfølgning med konkrete anbefaling til f.eks. indretning, hjælpemidler, el. andet relevant arbejdsmiljø materiale.