Få rådgivning til din arbejdspladsvurdering (APV) hos Evivo. Vores arbejdspladsmiljørådgivere er professionelle og lytter til dine behov.

Arbejdsmiljørådgiver - Få rådgivning til din APV 

Book professionel sparring i arbejdet med jeres arbejdspladsvurdering (APV) 

Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at tage initiativ til at gennemføre en APV, men det sker i samarbejde med de ansatte. Reglerne for gennemførelse af en APV ændres i forhold til din virksomheds størrelse. En gang om året skal arbejdsplads vurderingen (APV) tilses og en gang hvert tredje år skal APV'en helt fornyes.  Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV'en, men de fører tilsyn med, at i som virksomhed gennemfører APV processen efter lovgivningens krav.

Lovgivningens krav til en APV:

  • APV’en skal være skriftlig

  • Processen med at udarbejde den skal involvere de ansatte

  • Den skal være tilgængelig, så både ansatte, ledelse og Arbejdstilsynet kan læse den

  • Den skal vise hvordan arbejdsmiljøet er

  • Den skal beskrive de udfordringer, der evt. er i arbejdsmiljøet, samt hvordan disse kan løses

  • Den skal vurdere, om der er nogle elementer, der påvirker sygefraværet i virksomheden

  • Der skal laves handlingsplaner, der beskriver hvem der har ansvaret for de forskellige punkter og hvornår de skal løses

    Kilde: www.amid.dk

Der kan opstå forskellige udfordringer omkring arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Det er det I, i APV sprog skal lave en ‘handleplan’ på. Evivo kan rådgive jeres virksomhed/ arbejdsplads i arbejdet med tilblivelsen af handleplaner samt løsningen af selve udfordringen. Handleplanerne er et skrifteligt bevis på hvordan i som virksomhed/arbejdsplads arbejder med arbejdsmiljøet.
Udfordringerne kunne være: uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, sygefravær, ensidigt og gentaget arbejde, tunge løft, mobning, forebyggelse af slid etc. 

Samarbejdet med Evivo bliver også dokumenteret skrifteligt. Dokumentationen skal lægges som bilag til den gældende handleplan i jeres APV mappe, og kan fremvises ved besøg af arbejdstilsynet.

Bliv (hurtigt) klogere:

Klik her for at læse arbejdstilsynets regler og krav til APV.

Guide til arbejdsmiljøgruppen. Når arbejdstilsynet kommer på besøg

Til kortlægning af arbejdsmiljø arbejdet, hent Arbejdstilsynets APV tjeklister ved et klik