Human belysning på arbejdspladsen 

Belysningsrådgiver

Hvorfor er belysningen så vigtig ? 

Lys er for os mennesker lig med velbehag, det påvirker vores humør og kroppens biologi. Dårlig belysning kan omvendt påvirke os fysisk/ psykisk med udsving som hovedpine, svimmelhed, generel ubehag.  Har man særlige udfordringer som epilepsi og migræne, kan lyset være en direkte tricker til ubehag. 

Lyset er med til at angive retning og dermed give sikkerhed. Lyset er med dannelse af skygger, kontraster giver det mulighed for at vise det vi arbejder mere skarpt. Ved belysning ses der også på parametre som farvegengivelse,  flimmer, om lyset blænder samt lysets hovedretning. 

Det er også derfor at lys indgår som et område i arbejdsmiljøet. Belysningen på arbejdspladsen og i hjemmet er værd at være opmærksom på for at have gode arbejdsvilkår. 

Arbejdstilsynets vejledning om kunstig belysning på arbejdspladsen
 

Oplever en af jeres medarbejdere at blive udfordret af de fysiske rammer på arbejdspladsen kan en ændring af lyset være en udslagsgivende faktor for medarbejderens velbefindende. Lys er en vigtig parameter, for at alle udfører deres arbejde på bedst mulig vis.

Få rådgivning i hvordan jeres virksomhed indretter arbejdspladsen med optimalt lys. Få taget lux målinger samt vejledning ved indkøb af lamper og pærer.

Evivo rådgiver i belysning på følgende områder

* Indretning af arbejdspladsen med lys.
Placering af lamper, typer af amaturer, anbefalinger til selve lyskilden (pærer) . 

* Rådgivning i belysninger til jeres medarbejdere der kan have særlige behov. F.eks. dem der har migræne, har haft en hjernerystelse, nethindeløsning, synsforstyrrelser etc. 

* Vurdering af belysningen på arbejdspladsen. 
Måling af jeres nuværende lamper, test af flimmer, konkret rådgivning til forbedringer. 

Rådgivning bliver givet med afsæt i erfaring med belysning,  arbejdstilsynets vejledninger samt den danske lovgivning på området.

Marie Engel Jensen er uddannet til at rådgive i human belysning. Uddannelsen har hun taget hos lysarkitekt Asger Bay, der er har arbejdet professionelt med lys i over 40 år